Bình Phước được đánh giá là điểm sáng đầu tư mới ở khu vực phía nam khi các dự án đầu tư ở các trung tâm công nghiệp lớn như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh bị quá tải. Thực tế, những năm gần đây, Bình Phước đón nhận hàng loạt các “làn sóng” đầu tư trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chăn nuôi, du lịch, năng lượng,… Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song tỉnh vẫn thu hút được 36 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký hơn 400 triệu USD.

XEM THÊM: Thủ tục đăng ký góp vốn đầu tư tại Bắc Ninh

Để thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế địa phương nói riêng, kinh tế đất nước nói chung, nhà nước thường xuyên ban hành những chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư, đặc biết là nhà đầu tư nước ngoài. Những chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư gồm những gì theo quy định của pháp luật hiện hành? Bài viết dưới đây của Vạn Luật sẽ khái quát những ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với nhà đầu tư thực hiện dự án ở Bình Phước.

Các hình thức ưu đãi đầu tư tại Bình Phước

Hiện nay, theo quy định tại điều 15 Luật đầu tư 2020, các hình thức đầu tư được áp dụng đối với nhà đầu tư bao gồm:

 1. a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 2. b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 3. c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 4. d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Các đối tượng được ưu đãi đầu tư tại Bình Phước

 1. a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trong đó có một số ngành tiềm năng phát triển ở Bình Phước như:

– Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

– Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

– Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

uu dai dau tu nuoc ngoai doi voi du an tai binh phuoc

Ưu đãi đầu tư nước ngoài đối với dự án tại Bình Phước
Ưu đãi đầu tư nước ngoài đối với dự án tại Bình Phước
 1. b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư :

– Tại Bình Phước các dự án đầu tư tại các huyện sau được hưởng chính sách ưu đãi về địa bàn: Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng; Các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, thị xã Bình Long, Phước Long.

– Dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 1. c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
 2. d) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở ; Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên theo quy định của pháp luật về lao động (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng); Dự án đầu tư sử dụng từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật và pháp luật về lao động.

XEM THÊM: Thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư tại ĐẮK NÔNG

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 1. e) Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 2. g) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

XEM THÊM: Thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Lưu ý:

Ưu đãi đầu tư chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Trong đó Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động; Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

– Ưu đãi đầu tư tại khoản b,c,d không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

 1. a) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
 2. b) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
 3. c) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Các nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư tại Bình Phước

 1. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán và đất đai.
 2. Đối với dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau trong cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất.
 3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.
 4. Thủ tục áp dụng ưu đãi: Căn cứ đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh các ưu đãi đầu tư, Nhà nước và chính quyền địa phương tại Bình Phước cũng có các chính sách hỗ trợ trước và trong quá trính triển khai dự án đầu tư như: Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;  Hỗ trợ tín dụng; ỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;…

Bình Phước là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đầu tư. Nếu quý vị có bất kì thắc mắc nào về ưu đãi đầu tư cũng như quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, Vạn Luật luôn sẵn lòng hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn!

XEM THÊM: Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư tại Hải Dương

Nguồn trích dẫn: https://thuvienphapluat.vn

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]