Đã bao giờ bạn nhìn thấy thẻ tạm trú và băn khoăn về những ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH,… trên thẻ tạm trú chưa? Hãy cũng Vạn Luật tìm hiểu xem những ký hiệu đó có ý nghĩa gì nhé!

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân của người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài có giá trị thay thị thực. Theo đó, cho phép người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam. Vì mang tính dài hạn nên thẻ tạm trú còn được gọi là “Visa dài hạn”.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú

Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ. Thẻ tạm trú cho đối tượng này được ký hiệu là NG3.

Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT. Thẻ tạm trú cấp cho đối tượng này có ký hiệu tương tự với ký hiệu thị thực.

Các ký hiệu thị thực ở đây được giải thích như sau:

Cơ sở pháp lý: Điều 8; Điều 36  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

 • Ký hiệu: NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 05 năm.

 • Ký hiệu: LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 05 năm.

 • Ký hiệu: LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 05 năm.

 • Ký hiệu: ĐT – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 05 năm.

 • Ký hiệu: NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 03 năm.

 • Ký hiệu: NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 03 năm.

 • Ký hiệu: DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 05 năm.

 • Ký hiệu: PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 02 năm.

 • Ký hiệu: LĐ – Cấp cho người vào lao động.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 02 năm.

 • Ký hiệu: TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
Ý nghĩa của các ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH,… trên thẻ tạm trú.
Ý nghĩa của các ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH,… trên thẻ tạm trú.

Thời hạn thẻ tạm trú không quá 03 năm.

XEM THÊM: Thẻ tạm trú hết hạn thì có được gia hạn không?

Thủ tục cấp thẻ tạm trú

 • Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú, bao gồm:
 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú NG3.
 • Quy trình giải quyết cấp thẻ tạm trú:
 • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị ký hiệu thẻ tạm trú NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Thời hạn thẻ tạm trú

 • Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.                                                 
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PVcó thời hạn không quá 02 năm.
 • Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Lệ phí

 • Thẻ tạm trú có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm: 145 USD/thẻ;
 • Thẻ tạm trú có thời hạn từ 02 năm đến 05 năm: 155 USD/thẻ;

 Thẻ tạm trú đối với người nước ngoài được Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần ký hiệu LĐ, ĐT thời hạn trên 01 năm: 5 USD/thẻ.

XEM THÊM: Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ Vạn Luật cung cấp

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước và sau khi tiến hành thủ tục cấp thẻ tạm trú;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp của tài liệu, hồ sơ và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện theo quy định pháp luật;
 • Hướng dẫn hoàn thiện các giấy tờ theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Giảm giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="2978"]